أو

سؤال في إنتظار الإجابة

أجوبة

Salam Youssef

Kanchekrek 3la wafa2ek ou 3la htimamek b'Orange.
Rani sifet lik un message sur l’adresse mail li kadkhel biha l'facebook bach ne9der nakhed men 3endek ra9m l'hatif dialek ou ne9der njawbek 3la talab dialek f'2a9rab wa9t.

Ana f'intidar l'jawab dialek.

Orange