أو

سؤال في إنتظار الإجابة

أجوبة

Rcahid,

Choukran 3la rad dyalek.
Ymken lik t7ded li had l'ma3loumat:

  • la ville li kateskoun fiha,
  • le modèle duel l'hatif li 3andek,
  • l'mouda w nta 3andek had le problème de réseau,
  • le message d'erreur li katwesel boh mani katbghi dava itisal.

Orange

skna sakn fdowar skhona mais had radar kayn fwad 3amar.lmodel dyal lhatif dyali samsung galaxi grand plus.wlmoda wana 3andi had lmochkil 30jourolmessage ďerreur li kantwsal biha mani kanbghi ntsal appeels durgence uniquement wachokran