أو

سؤال في إنتظار الإجابة

wach imkan liya nghayer ra9m dyali

wach imkan liya nghayer ra9m dyal SIM Bi ra9m sahel ou daghya t7fad ou tb9a 3endi dayma

أجوبة

Salam Yassine

Rani sifet lik un message sur l’adresse mail li kadkhel biha l'facebook bach ne9der nakhed men 3endek ra9m l'hatif dialek ou ne9der njawbek 3la talab dialek f'2a9rab wa9t.

Ana f'intidar l'jawab dialek.

Orange